• HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI PRAWNYMI WYCHOWANKÓW MOS W GOŁAŃCZY

   • Podczas spotkań zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacji wymagającej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej

    L.p.

    Data

    Godzina

      Temat

    1

    24.05.2019r

    15.00-18.00

    Omówienie pojęcia bezpieczeństwa w ujęciu ogólnym oraz bezpieczeństwa w indywidualnych sytuacjach kryzysowych, w których może znaleźć się wychowanek/rodzic/opiekun

     

    2

    31.05.2019r.

    15.00-18.00

    Przedstawienie i omówienie Rozporządzeń i aktów prawnych dotyczących tematyki zapewnienia bezpieczeństwa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy

    3

    07.06.2019r.

    15.00-18.00

    Szczegółowe przedstawienie procedur bezpieczeństwa oraz omówienie sposobów postępowania w poszczególnych sytuacjach kryzysowych, które mogą zaistnieć w placówce

    4

    14.06.2019r.

    15.00-18.00

    Przedstawienie osób oraz wskazanie instytucji udzielających wsparcia w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej, medycznej i prawnej.

    Przybliżenie specyfiki udzielanej pomocy przez powyższe instytucje.

    5

    21.06.2019r.

    15.00-18.00

    Szczegółowe omówienie charakteru udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy


    Ponadto informujemy, iż wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii                     w Gołańczy mogą korzystać ze wsparcia Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej                          w zależności od indywidualnej potrzeby. Wsparcia udziela:

    1. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy - Jacek Domagalski
    2. Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Wychowawczej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
    3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wągrowcu
  • Kontakty

   • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy NIP 766-197-15-08
   • mosgolancz@onet.pl
   • TEL. 67 2169158 KOM. 609-403-066
   • ul. Walki Młodych 35d 62-130 Gołańcz
  • Logowanie