Spotkanie autorskie z Jackiem i Michałem Musiatowicz

W dniu 30.01.2018 roku wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wraz z opiekunami p. Beatą Głusiec i p. Małgorzatą Lachmann, zostali zaproszeni na spotkanie z p. Jackiem i p. Michałem Musiatowicz do Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku. Celem spotkania było określenie systemu wartości w kształtowaniu osobowości, umiejętność kreowania właściwych postaw życiowych, asertywnego mówienia „nie”, a także pomocy w budowaniu wiary we własną wartość i umiejętności. Spotkanie miało charakter pogadanki, przeplatanej utworami muzycznymi.

27906736_1277577269052263_733922741_ojpg27906656_1277577279052262_2004453329_ojpg27906584_1277577239052266_1361421433_ojpg27902088_1277577229052267_631171484_ojpg