Zapewniamy specjalistyczną pomoc   młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami, mającej zaburzenia zachowania oraz zaniedbania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,
w normie intelektualnej.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest publiczną placówką dla chłopców
i dziewcząt, w skład której wchodzą:

-  Gimnazjum  specjalne,

- Szkoła Podstawowa specjalna,

- Internat.

Prowadzimy działalność w ciągu całego roku szkolnego. Ośrodek jest placówką, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, oraz przerwy świąteczne określone przepisami o organizacji roku szkolnego. Dysponujemy 144 miejscami dla wychowanków.