prev next
 • MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W GOŁAŃCZY
  MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W GOŁAŃCZY
 • JESTEŚMY PO TO, BY POMÓC!
  JESTEŚMY PO TO, BY POMÓC!
 • Zapewniamy specjalistyczną pomoc
  Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami, mającej zaburzenia zachowania
 • Zapewniamy specjalistyczną pomoc
  Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami, mającej zaburzenia zachowania
 • Zapewniamy specjalistyczną pomoc
  Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami, mającej zaburzenia zachowania
 • Zapewniamy specjalistyczną pomoc
  Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami, mającej zaburzenia zachowania
 • Zapewniamy specjalistyczną pomoc
  Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami, mającej zaburzenia zachowania
 • Zapewniamy specjalistyczną pomoc
  Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami, mającej zaburzenia zachowania
 • Zapewniamy specjalistyczną pomoc
  Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami, mającej zaburzenia zachowania
 • Zapewniamy specjalistyczną pomoc
  Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami, mającej zaburzenia zachowania
 • Zapewniamy specjalistyczną pomoc
  Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami, mającej zaburzenia zachowania
 • Zapewniamy specjalistyczną pomoc
  Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami, mającej zaburzenia zachowania
 • Zapewniamy specjalistyczną pomoc
  Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami, mającej zaburzenia zachowania
 • Zapewniamy specjalistyczną pomoc
  Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami, mającej zaburzenia zachowania
 • Zapewniamy specjalistyczną pomoc
  Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami, mającej zaburzenia zachowania
 • WYBIERZ DOBRZE!
  WYBIERZ DOBRZE!
Zasady przyjmowania do Ośrodka

Do Ośrodka, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) przyjmowani są wychowankowie skierowani przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania - starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do wniosku o przyjęcie dziecka należy dołączyć:

1. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

2. ostatnie świadectwo szkolne

3. opinia pedagoga lub wychowawcy klasy

4. dokumentacja medyczna, (czy dziecko wymaga leczenia specjalistycznego i przyjmowania leków)

5.  potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego

6.  odpis skrócony aktu urodzenia

7.  poświadczenie zameldowania

8.  zdjęcia legitymacyjne (2 szt.) (aktualne).


Lista rzeczy wymaganych podczas przyjęcia do Ośrodka:

 • odzież i obuwie stosownie do pory roku, obuwie miękkie (kapcie), obuwie kąpielowe, bielizna osobista
 • strój galowy - biała koszula, czarne lub granatowe spodnie, spódnicę
 • środki higieny osobistej - mydło, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, szampon, proszek do prania, podpaski itp.
 • ręczniki
 • komplet pościeli wraz z poszewkami, koc 
 • zeszyty przedmiotowe i przybory szkolne (długopis, ołówek, przyrządy geometryczne)
 • strój na w-f - dres, szorty, koszulkę z krótkim rękawkiem, obuwie sportowe
 • przyjmowane leki stałe