• „EDUKACYJNY KLUB FILMOWY”
     

    „Edukacyjny Klub Filmowy” działa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy od października 2018 roku. Opiekunami klubu są wychowawcy Pani Natalia Hasińska oraz wychowawca Pani Aleksandra Romel. Klub ten został założony w wyniku nawiązania współpracy z Kinem Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w ramach programu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2012 roku projekt ten został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”. Honorowy patronat nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka oraz Europa Cinemas.

    W ramach spotkań Edukacyjnego Klubu Filmowego wychowankowie i wychowanki klas IV-VI szkoły podstawowej biorą udział w projekcjach kinowych. Wszystkie te projekcje realizowane są w ramach cyklu tematycznego, dostosowanego do danego etapu edukacyjnego. Każdą z w/w projekcji kinowych poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w filmie (takie jak: problemy w szkole, trudne relacje rodzinne, nawiązywanie poprawnych relacji z innymi, przyjaźń, przemoc rówieśnicza).
    Po projekcji kinowej odbywają się spotkania wychowanek i wychowanków z opiekunami klubu, podczas których omawiane są (na podstawie opracowanych materiałów dydaktycznych) tematy i wątki z danego filmu.

   • Lista galerii

   • Edukacyjny Klub Filmowy
    Edukacyjny Klub Filmowy
    2
   • Kontakty

    • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy NIP 766-197-15-08
    • mosgolancz@onet.pl
    • TEL. 67 2169158 KOM. 609-403-066
    • ul. Walki Młodych 35d 62-130 Gołańcz
   • Logowanie