•  

     „KLUB WOLONTARIUSZA”

    Klub Wolontariusza funkcjonuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, za zgodą Dyrekcji Ośrodka, 
    od listopada 2016 r. Opiekunami Klubu w roku szkolnym 2018/2019 są wychowawcy:
    pani Natalia Hasińska,
    pani Aleksandra Romel,
    pani Lucyna Rakocy.

    Główne cele działalności Klubu:

    zapoznanie wychowanka/ wychowanki z ideą wolontariatu i jej propagowanie, uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i tolerancji, angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, kształtowanie umiejętności działania zespołowego, zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach i rozwijanie zainteresowań.

    Do najważniejszych zadań Klubu Wolontariusza i jego uczestników należą:

    bezinteresowna pomoc i wsparcie dla osób potrzebujących, współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Gołańczy i innymi instytucjami wyrażającymi wolę takiej współpracy, udział w akcjach charytatywnych, wspierających instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne (m.in. WOŚP), okresowe spotkania członków wolontariatu, wymiana doświadczeń, zamieszczanie informacji o działalności
    Klubu Wolontariusza na stronie internetowej Ośrodka

    Na chwilę obecną liczba wychowanków wpisanych na stałe na listę Wolontariuszy Klubu wynosi 10 osób,
    w tym 8 wychowanek i 2 wychowanków. Nie jest to jednak lista zamknięta. Widoczne jest wzrastające zainteresowanie wychowanków, w związku z czym Klub w najbliższym roku szkolnym będzie nadal kontynuował swoją działalność, poszerzając jej zakres. Spotkania Klubu Wolontariusza nie odbywają się według stałego harmonogramu. Są one uzależnione od potrzeb. Pomoc i wsparcie wolontariuszy w danych akcjach jest bezinteresowne i wolincjonalne, co oznacza, że Wolontariusz przypisany do Klubu nie ma obowiązku uczestniczyć w każdym organizowanym przez opiekuna Klubu spotkaniu-zdarzeniu.

    Bardzo często liczba tych osób jest uzależniona od ich indywidualnych predyspozycji a także wcześniejszych ustaleń czy zgłaszanych potrzeb.

    • PAKA DLA MOSIAKA


   • Lista galerii

   • KLUB WOLONTARIUSZA
    KLUB WOLONTARIUSZA
    6
   • Kontakty

    • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy NIP 766-197-15-08
    • mosgolancz@onet.pl
    • TEL. 67 2169158 KOM. 609-403-066
    • ul. Walki Młodych 35d 62-130 Gołańcz
   • Logowanie